Головна » Новини і коментарі » 2017 » Чи стане штучний інтелект глобальною загрозою?

Чи стане штучний інтелект глобальною загрозою?

18.10.2017
4257

Що таке природний інтелект або чому окремі
системи штучного інтелекту
не можна зібрати в штучний розум (слайд 1)

1. Попри те, що філософські дослідження необхідні для досліджень в галузі штучного інтелекту (ШІ), міждисциплінарна комунікація залишає бажати кращого. ШІ сьогодні став предметом вивчення найрізноманітніших наук. При цьому розкид інтересів в цій області іноді настільки значний, що дослідники можуть не розуміти один одного. Отже, необхідність координуючих міркувань на найбільш узагальненому, філософському рівні, зростає: від того, як інтерпретувати сутність людського інтелекту, мислення, свідомості залежать пошуки у більш вузьких спеціалізованих областях.

2. Сьогодні тема ШІ як ніколи популярна. Транснаціональні виробники програмного забезпечення (типу Майкрософт), транснаціональні цифрові фестивалі типу СеВІТ, культові світові спікери (Ілон Маск, Стів Возняк, Стівен Хокінг) так чи інакше розкручують тему ШІ на світовому рівні (слайд 2).
Технології ШІ сьогодні широко застосовуються в самих різних сферах (слайд 3).
Одним з найбільш цікавих, свіжих і масштабних прикладів використання ШІ є проект так званого суспільства 5.0 (слайд 4).
Японська федерація бізнесу «Кейданрен» запропонувала національному уряду документ, що містить стратегію вирішення основних проблем майбутнього - старіння населення, його скорочення, зниження дітонародження тощо. У результаті була запропонована концепція Суспільства 5.0 (далі викладається на основі інтерв'ю Уемура Норіцугу, керівника департаменту зовнішніх і урядових зв'язків корпорації Mitsubishi Electric журналу «Економічні стратегії»): «Суспільство 5.0» - ступінь, наступна за інформаційним суспільством, - це оптимізація ресурсів не однієї людини, а соціуму в цілому через інтеграцію фізичного та кіберпростору.
Суть у тому, що фізична інформація, зібрана з «речей» (IoT - «Інтернет речей», IoE - «Інтернет всього»), за допомогою Wi-Fi мережі нового покоління 5G, у вигляді Big Data передається у кіберпростір, де на основі ШІ ці дані аналізуються і далі приймаються оптимальні (з точки зору фінансової, виробничої, логістичної тощо доцільності) рішення. Технологія поширюється на виробництво, сферу фінансів, охорону здоров'я, транспорт, державний сектор та ін.

Незважаючи на оптимістичні заяви, я не бачу підстав говорити про наближення до свідомого моделювання повноцінного ШІ (як у 60-і чи 80-і роки минулого століття). Суспільство 5.0 сьогодні - лише проект, а всі інші приклади використання ШІ можна звести до його оперування в рамках «закритих» або «відкритих» предметних областей.

Це пов'язано з тим, що в основі сучасних технологій ШІ лежить уявлення про природний інтелект (ПІ) як про здатність вирішувати проблеми. ШІ в такому випадку є здатністю приймати рішення в обмежених (заданих) предметних областях (ПО), аналогічні рішенням, що приймаються ПІ. Однак, сутність ПІ дещо інша.
Хочу запропонувати дещо незвичне визначення ПІ: ПІ - це здатність людини адаптувати свою поведінку, за допомогою символічних форм, до вимог соціальної спільності, до якої вона належить (слайд 5).
Вважаю, що це визначення можна застосувати навіть до тих проявів нелюдського інтелекту (наприклад, інтелекту тварин), які демонструють здатність жити з людиною.
Це визначення враховує те, що ми:
а) ніколи не маємо справу з якоюсь «канонічною» предметною областю (яку можна «поділити» на кінцеву кількість подобластей), а лише з деякими уявленнями, переконаннями і соціальними вердиктами - соціальною реальністю (СР),
б) виділення предметних областей відбувається не на основі імперативу пізнання світу, адаптації до нього і т. і., а виходячи з імперативу адаптації до соціальної ієрархії (ці максими можна описати як «волю до влади», прагнення до успіху тощо) і тому формування конкуруючих систем діяльності є суттю соціального процесу («життя»), тобто адаптація пов'язана з конкуренцією; оптимальна організація життєвого простору, при якій всі отримують доступний максимум, недосяжна - звідси війни і конфлікти.

3. Таким чином, в основу ШІ має бути покладена не здатність приймати все більш «експертні» рішення в межах певної предметної області, а виділяти релевантні соціальним метацілям предметні області.
Окремі предметні області для застосування ШІ не можуть бути синтезовані в СР, як мінімум тому, що для завдання їх онтологій потрібна ЕС, пов'язана із «сенсом життя» (СЖ).
Однак уявлення про СЖ не експліцитні та засвоюються разом із СР, яка сьогодні ототожнюється з «природою», але не тотожна їй.
Можливо нескінченну кількість ПО в СР, і безліч СР з власними ПО (слайд 6).

4. Для ШІ необхідне уявлення про місію, що вимагає самозбереження в ім'я пролонгації діяльності - це може презентуватти область ШІ з Товариства 5.0: інтернет речей перетворює СР на символічну реальність 2-го порядку і наділяє ШІ місією її збереження (і самозбереження для її підтримки). У цій можливості можна побачити і шанс, і небезпеку.

5. Саме тут можуть бути виконані вимоги наведеного вище визначення ПІ, але у позалюдській онтології.
Необхідно надати можливість контрольованого самоформування ШІ шляхом конструювання смисложиттєвого горизонту через експлікацію центральних цінностей і цілей діяльності (по відношенню до якого ПО гратимуть роль варіативних підсистем) (слайд 7).

Презентаційні слайди можна розглянути тут

 
Дивитись всі події