Головна » Проекти » Місто глобальної епохи

Місто глобальної епохи

viewed 9765
Місто глобальної епохи

Мета проекту

виявляти, аналізувати та прогнозувати точки росту нових цінностей в міському середовищі

Завдання проекту

виявлення та дослідження складових смислових елементів, що фундують та цементують соціальний простір міста; формування розуміння міста як системи, що саморозвивається; віднайдення нових цінностей, які уможливлюють вироблення підстав для діалогу в міському середовищі.

Анотація до проекту

Наш світ - це світ міст. Ці міста мають свої особливості, історію та можливості, але проблеми з якими вони стикаються - дедалі більш схожі: всі вони зазнають трансформуючого впливу стрімкої урбанізації; стають полем для рішень управлінців та міжнародних організацій; об'єднуються в союзи та сучасні мережі. Кожне місто розбудовується городянами з урахуванням конкретної специфіки місця.

Місто – постає полем повсякденної діяльності, в якому реалізуються життєві практики та втілюються уявлення про соціальну реальність, спроби порушити які – це виклик аксіологічним підвалинам культури, що обумовлюють звичний порядок світу. Трансформації культурної ідеї міста чутливі до ціннісних орієнтирів суспільства. Звернення до практичних аспектів співвідношення міста та культури дозволяє артикулювати уявлення соціальної системи про саму себе. В подоланні таких глобальних проблем, як екологічна та міграційна кризи, зіткнення різних культур та світоглядів, пошуків підстав для сталого розвитку – основним напрямком у сучасну епоху стає перетворення ідеї міста.

Завдяки глобальним викликам сучасні міста стають майданчиками для появи нових цінностей.