Головна » Про нас » Партнери

Партнери

Link Campus University заснований у Римі 1999 року як один з кампусів Мальтійського Університету. 2011-го Link Campus University було визнано Італійським Університетом згідно Ordinamento Universitario Italiano.

Університет націлений на підготовку молодих фахівців, які в подальшому зможуть працювати і реалізовувати себе в різних країнах і міжнародних структурах в період світового ринку, що розвивається стрімко.

Міждисциплінарне навчання є фундаментом освітніх програм, а міжнародне співробітництво - основою наукової діяльності та розробок.

В Link Campus University основними напрямками професійної підготовки є:
• Креативність та інновації;
• Глобалізація;
• Міжнародна економіка;
• Цифрові технології та безпека.

Програми навчання реалізуються англійською мовою.

Сервіс для перевірки достовірності інформації за допомогою краудсорсинга. На сайті www.veri.ly розміщуються запити для перевірки тих чи інших фактів. Користувачі самостійно перевіряють інформацію та відповідають, надаючи певні докази: фото з іншого ракурсу, назви вулиць, посилання на Google Street View тощо. Мета проекту — стати своєрідною “Вікіпедією фактчекінгу” — сайтом, де користувачі можуть перевірити достовірність інформації.

Verily — спільний проект University of Southampton, QCRI і Masdar Institute. Детальніше про проект: veri.ly/about

Протягом існування вона реалізує активну наукову й освітню діяльність на всіх факультетах університету. У різні роки керівництво кафедрою здійснювали відомі вітчизняні вчені та суспільні діячі. Викладачі кафедри забезпечують наукову та методичну базу для читання багатьох базових і спеціальних дисциплін.

На кафедрі філософії відкрита аспірантура та докторантура. З 2002 р. на базі кафедри філософії працює спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 09.00.03 — «Соціальна філософія і філософія історії».

Кафедра філософії підтримує міжнародні зв’язки з ВНЗ Болгарії, США, Росії та Білорусії. Викладачі, аспіранти і докторанти кафедри беруть участь у закордонних конференціях, публікують роботи в іноземних наукових виданнях, обмінюються досвідом із закордонними колегами.

Аналітично-інформаційний журнал. З 1995 р. до 2014 року видавався у Донецьку (Україна). З кінця 2014 р. до сьогодні – у м. Маріуполь Донецької області (Україна). З 1999 р. журнал входить до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук у галузях: економічні, історичні та філософські науки (Накази Міністерства освіти і науки України № 528 (додаток 10) від 12.05.2015, № 747 (додаток17) від 13.07.2015, № 1021 (додаток 11) від 07.10.2015).

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних,
історичних, філософських наук.
Мови видання: українська, російська, англійська.
Періодичність: 6 разів на рік.

Перша молодіжна благодійна організація Дніпропетровщини, що діє з 2012 року та нараховує у своєму складі біля 1000 волонтерів. Організація займається реалізацією проектів: з розвитку молоді, дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; з соціальної адаптації людей похилого віку, з активізації громадського суспільства та розповсюдження демократичних цінностей. За роки існування, організацією було успішно проведено 24 проекти.

Основною метою закладу є сприяння формуванню правового суспільства, де основною цінністю є особистість з її свободами та правом на щастя.