Головна » Проекти » Проектна глобалізація постсекулярної соціальної реальності

Проектна глобалізація постсекулярної соціальної реальності

viewed 23897
Проектна глобалізація постсекулярної соціальної реальності

Мета проекту

тематизувати стан сучасної соціальної реальності у контексті глобалізаційних процесів.

Завдання проекту

- проаналізувати магістральні теорії глобалізації; - експлікувати природу глобалізації; - обґрунтувати існування кількох стратегій/центрів глобального розвитку на етапі розвитку світ-системи.

Анотація до проекту

Постсекулярна соціальна реальність характеризується не тільки переглядом режиму священне/мирське, успадкованого від епохи Просвітництва: межа між ними стає менш непроникною. Істотні трансформації відбуваються і у структурі та принципах функціонування глобальної реальності. Універсальний модернізаційний проект, що живив енергією ліберальний/неоліберальний тип глобалізації, суттєво делегітимований і не здатний сьогодні повною мірою виступати «дороговказною зіркою» цивілізації. В результаті світ-система фрагментується на культурні субойкумени: на зміну універсального проекту модерну, приходять його партикулярні проекції, що оформляються в альтернативні проекти глобального розвитку. На сьогодні можна говорити про декілька таких експліцитних проектів: Американський, Китайський, Російський, Ісламський, Індійський. У рамках даної дослідницької ініціативи проводиться аналіз як кожного проекту окремо, так і всієї глобальної системи в цілому, що на сучасному етапі є конкурентною боротьбою проектів глобального розвитку.