Головна » Дослідження » Глобалізація » Структура соціальної реальності і її особливості в постсекулярну епоху

Структура соціальної реальності і її особливості в постсекулярну епоху

10.08.2021
33776

Левицький Віктор Сергійович

Після трагічних подій 9/11 Ю. Хабермас змушений був констатувати факт появи постсекулярного суспільства, в якому світська і релігійна раціональності отримали рівний статус. Секулярний розум не може вважатися абсолютною підставою інтерпретації культурних смислів і змушений змиритися з існуванням альтернативних смислових універсумів. У статті обгрунтовано розуміння соціальної реальності як інтерсуб'єктивності системи смислів, що дозволяє виділити три рівні структури соціальної реальності: емпіричний, трансцендентальний і трансцендентний. Емпіричний рівень є формою присутності зовнішнього світу в чуттєвості, трансцендентальний - фіксує власне значеннєвий образ соціальної реальності, а трансцендентний втілюється в самій її онтологічної структурі. Такий погляд на структуру соціальної реальності дозволяє виділити характерні особливості рівнів соціальної реальності постсекулярного суспільства, до яких слід віднести іманентність граничних онтологічних смислів трансцендентного рівня, свідоме конструювання смислів на трансцендентальному рівні і абсолютизацію значущості чуттєвого досвіду на рівні емпіричному.
Ключові слова: соціальна реальність, структура, зміст, постсекулярного суспільство, соціальні практики.

 

Читайте оригінальну версію публікації