Головна » Дослідження » Глобалізація » Роль філософії прагматизму в трансформації соціальної реальності Модерну

Роль філософії прагматизму в трансформації соціальної реальності Модерну

24.05.2018
3469

Левицький Віктор Сергійович

Стаття В.С. Левицького в журналі «Філософські науки»,
2017.  No 12. – С. 107-122.

У статті ставиться проблема конструювання соціальної реальності і вказується, що артикуляція панівних ідей, їх кодифікація і перетворення в необхідну частину культурного контексту здійснюється в рамках філософського дискурсу. Аналізуються трансформації соціальної реальності, пов'язані із затвердженням філософії прагматизму як одного з головних дискурсів філософії ХХ століття. Оцінюється роль творців і основних прихильників останньої, їх внесок в концептуальне оновлення філософії ХХ століття. Відзначається, що в прагматизмі 1) формується і обґрунтовується образ реальності, підставою якого є соціальні практики; 2) підвищується роль лінгвістичного виміру реальності і неможливість виходу за межі мови; 3) формується детрансцендований образ реальності, який створюється в комунікативних практиках соціальних акторів. Підкреслюється, що зазначені новації кардинальним чином позначаються на особливостях соціальної реальності Модерну, оскільки носять онтологічний характер, трансформуючи основні характеристики реальності і кардинально перетворюючи світоглядні, аксіологічні та праксеологічні домінанти епохи Модерну.

 

З текстом статті можна ознайомитися за посиланням