Головна » Блоги » Пам'яті Пітера Бергера

Пам'яті Пітера Бергера

02.07.2017
7554

Пам'яті Пітера Бергера (з книги “Вододіли секуляризації: західний цивілізаційний проект та глобальні альтернативи”)


Неокласична теорія секуляризації потрапила під критику, причому одними з найпослідовніших критиків неокласичної теорії стали колишні її прихильники, зокрема, П. Бергер. Відомими ранніми працями Бергера з питань секуляризації є «Священна завіса: Елементи соціологічної теорії релігії» (The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, 1967) та «Плітки про янголів: Модерне суспільство та перевідкриття Надприродного» (A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural, 1969). Загальний настрій учених, які відмовилися від неокласичної теорії секуляризації, був висловлений ним в одному з нещодавніх інтерв’ю: «Я був одним з дослідників у царині соціології релігії та, ширше, соціологічного наукового дослідження релігії, і всі ми вірили, що настає доба секулярності. Я був носієм цього загального консенсусу, отже ці ідеї не були моєю унікальною позицією – в цьому сенсі я був таким, як і всі. Більшість з нас на кінець 1970-80-х років упевнилися, що ми помилялися…».

Відмова від загальної теорії призвела до виникнення гіпотез, які розробляли окремі дослідники. П. Бергер у 90-х роках розробляв концепт «десекуляризації», або «контрсекуляризації». Класичною працею в цьому напрямі є збірка статей «Десекуляризація світу: Відродження релігії та світова політика» (The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, 1999), де Бергер виступив редактором та до якої написав вступну статтю. У рамках цієї концепції автор припускав, що секуляризація дійсно була одним з елементів модернізації, втім призвела вона не стільки до занепаду релігії, скільки до контрсекуляризаційного руху та відродження ролі релігії в публічному житті, перш за все, в мусульманській та євангелічній спільнотах, але також і в індуїзмі, буддизмі та інших релігійних традиціях. Унаслідок такої контрсекуляризації релігія сьогодні перебуває на вістрі суспільного інтересу, адже стала дуже важливим чинником життя світу. Окрім того, глобалізація сучасного світу активно сприяє стрімкому поширенню десекуляризаційних процесів по всьому світу. Також Бергер наполягав на тому, що зниження ваги офіційних релігійних інституцій під впливом секуляризації зовсім не веде до зниження індивідуальної віри – отже, секуляризація веде не до занепаду релігійності, а до занепаду лише офіційних церков, і то не завжди. Ще одна теза, яка була сформульована Бергером у 90-ті роки та досі підтримується ним – теза про дві важливих спільноти, в яких продовжує підтверджуватися теорія секуляризації – західноєвропейське суспільство та спільнота освічених у західноєвропейському стилі інтелектуалів. У решті світу, натомість, не спостерігається поступового і все більшого занепаду релігійності, а навпаки – світ сьогодні є бурхливо релігійним.

На сучасному етапі (у 2000-і роки) Бергер сформулював альтернативну секуляризації парадигму, яку назвав теорією плюралізації, та якій присвятив, зокрема, спільну з С. Гантінгтоном книгу «Численні глобалізації: Культурне різноманіття в сучасному світі» (Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World, 2002), спільну з Г.Дайві та Е. Фокас працю «Релігійна Америка, Секулярна Європа» (Religious America, Secular Europe, 2008), монографію «Діалог між релігійними традиціями в добу релятивізму» (Dialogue Between Religious Traditions in an Ageof Relativity, 2011). Сутність процесу плюралізації полягає в тому, що «індивіди повинні робити вибір, який не є обов’язковим, коли релігійні світогляди чи системи цінностей приймаються як щось цілковито зрозуміле». Тобто поява рівноправної та легітимної альтернативи призводить до можливості відмови від цінностей окремої релігійної традиції (наприклад, християнства), але не обов’язково ця відмова веде до обрання секулярних цінностей. Наприклад, людина в такому випадку може звернутися до цінностей ісламу чи буддизму, або створити певну власну релігію, використовуючи інформацію з різних джерел.

 
Дивитись всі блоги