Головна » Новини і коментарі » 2016 » Нова монографія про конфлікт на Донбасі

Нова монографія про конфлікт на Донбасі

16.09.2016
9487

Днями побачила світ монографія професора Р.О. Додонова «Конфлікт на Сході України у дзеркалі соціально-філософської рефлексії». У книзі знайшли відображення результати досліджень творчого колективу відділу внутрішньоцивілізаційних конфліктів Українського інституту стратегій глобального розвитку і адаптації.

Зазвичай категоріальний апарат соціальної філософії формується десятками років, якщо не століттями. Тому немає нічого дивного в тому, що тезаурус, який описує події на Донбасі, поки ще не встоявся. Інколи його елементи підмінюються емоційно забарвленими поняттями публіцистичного характеру, і, можливо, багато з чинних понять та концептів будуть багаторазово переглянуті. Але, на думку автора монографії, говорити про це треба саме сьогодні, коли закладаються підстави для майбутнього глосарію. Як свого часу писав І. Кант, філософ не може починати свою працю з дефініції понять, він повинен цією дефініцією закінчувати. Через століття Р. Рорті розвинув цю думку, відзначаючи, що філософські категорії не потребують далі нічиєї легітимації: філософія пропонує «остаточний словник» світобудови і не може мати «над собою» якоїсь додаткової описової мови. Інакше кажучи, визначення основних категорій дослідження конфлікту на Сході України повинно ґрунтуватися на відповідній методологічній рефлексії, якій і присвячена згадана робота.

Чільне місце в монографії посідає компаративістика. Автор охоче порівнює події на Донбасі з розвитком конфліктів в інших країнах світу, зокрема, на пострадянському просторі. Таке порівняння дозволяє йому виокремити загальне й особливе в різних конфліктах, назвати певні закономірності їхнього розгортання. Крім того, Р.О. Додонов узагальнює досвід процесу замирення та постконфліктної реабілітації, екстраполюючи його на український ґрунт.

Видання буде корисним державним діячам, політикам, військовим, науковцям та всім, хто переймається долею Донбасу та України.

Читайте також:

Досвід ПАР для Донбасу: чи звернемося до культури каяття?

У столичній книгарні презентовано друге видання «Метафізики Донецька»

 
Дивитись всі події