Головна » Дослідження » Глобалізація » Концепт «соціальна реальність» як маркер конструктивістського повороту в філософії

Концепт «соціальна реальність» як маркер конструктивістського повороту в філософії

03.10.2020
19570

Левицький Віктор Сергійович

Опубліковано в журналі "Питання філософії" №9, 2020 р.

В.С. Левицький

 

Український інститут стратегій глобального розвитку та адаптації

 

Анотація. У статті розглядається фундаментальна трансформація культури, що сталася в першій половині ХХ століття і пов'язана з переосмисленням природи і структури реальності. В результаті чого, для позначення області доступного людині, в філософський дискурс вводиться концепт «соціальна реальність». Дані культурні трансформації відображають зміни в світосприйнятті західної людини, які пропонується назвати «конструктивістських поворотом».

Показано, що зміст і обсяг центральних онтологічних категорій головних філософських течій ХХ століття збігається зі змістом і обсягом «соціальної реальності» феноменологічної соціології в їх онтологічної частини.

Обґрунтовано, що новий спосіб тематизації онтологічного знання і лежать в його основі інтенції взаємодії зі світом і адаптації в ньому припускають не тільки радикалізацію освітянського-перетворює позиції (ідеології), а й породжують ідеологію штучної перебудови реальності в заданих цілях. Реальність залежить від соціальних умов її виробництва. Таке розуміння відкриває широкі можливості для конструктивістських практик поводження з реальністю, які слід визнати визначальними для сучасності.

Ключові слова: Реальність, соціальна реальність, конструктивістський поворот, реалізм, конструктивізм, соціальні практики.