Головна » Дослідження » Бібліотека » Формування онтології модерного суб'єкта: витоки і артикуляція

Формування онтології модерного суб'єкта: витоки і артикуляція

Формування онтології модерного суб'єкта: витоки і артикуляція

Предметом статті є процес формування нової онтологічної парадигми суб'єкта - модерного суб'єкта як центру перетворюючої діяльності, спрямованої на світ (природу) - об'єкт. Сьогодні поряд з класичними концепціями (М. Хайдеггер, М. Фуко), що зв'язують генезис модерного типу суб'єкта з філософією Декарта, все більший вплив набувають дослідження (П. Хайду, А. Де Лібера), в яких обґрунтовуються його християнські витоки і природа. У статті робиться акцент на онтологічному вимірі зазначеного генезису. Автор показує, що в процесі формування онтології християнської парадигми суб'єкта можна виділити три стадії: 1) формування християнських уявлень про Бога як суб'єкта буття і одночасно люблячої Особистості, Втілення якої знімає перешкоду між божественним і людським; 2) артикуляцію онтологічних уявлень у вигляді доктринальних принципів християнства; 3) концептуалізацію віровчення в тексті Символу віри, що представляє категоріальний апарат і специфічний словник для онтологічного дискурсу нового типу, одним з центральних смислів якого виступає і новий суб'єкт. Процес загальної секуляризації християнського віровчення в раціональних дискурсах філософії Нового часу, в першу чергу в концепції Декарта і німецькому класичному ідеалізмі, привів до закріплення християнського типу суб'єктності за людиною як екзистенційним центром нової онтологічної парадигми, активність якого перетворюється на нову метафізичну основу світу об'єктів.

Читайте повну версію публікації