Головна » Дослідження » Глобалізація » Формування онтології модерного суб'єкта: витоки і артикуляція

Формування онтології модерного суб'єкта: витоки і артикуляція

04.09.2021
23476

Левицький Віктор Сергійович

Предметом статті є процес формування нової онтологічної парадигми суб'єкта - модерного суб'єкта як центру перетворюючої діяльності, спрямованої на світ (природу) - об'єкт. Сьогодні поряд з класичними концепціями (М. Хайдеггер, М. Фуко), що зв'язують генезис модерного типу суб'єкта з філософією Декарта, все більший вплив набувають дослідження (П. Хайду, А. Де Лібера), в яких обґрунтовуються його християнські витоки і природа. У статті робиться акцент на онтологічному вимірі зазначеного генезису. Автор показує, що в процесі формування онтології християнської парадигми суб'єкта можна виділити три стадії: 1) формування християнських уявлень про Бога як суб'єкта буття і одночасно люблячої Особистості, Втілення якої знімає перешкоду між божественним і людським; 2) артикуляцію онтологічних уявлень у вигляді доктринальних принципів християнства; 3) концептуалізацію віровчення в тексті Символу віри, що представляє категоріальний апарат і специфічний словник для онтологічного дискурсу нового типу, одним з центральних смислів якого виступає і новий суб'єкт. Процес загальної секуляризації християнського віровчення в раціональних дискурсах філософії Нового часу, в першу чергу в концепції Декарта і німецькому класичному ідеалізмі, привів до закріплення християнського типу суб'єктності за людиною як екзистенційним центром нової онтологічної парадигми, активність якого перетворюється на нову метафізичну основу світу об'єктів.

Читайте повну версію публікації

Читайте також:

Структура соціальної реальності і її особливості в постсекулярну епоху

Про трагічну свободу російської екзистенції