Main » Research » Library » SOCIAL CONSTRUCTION OF REALITY: THE ROLE OF ONTOLOGICAL RESPONSIBILITY INSTITUTES

SOCIAL CONSTRUCTION OF REALITY: THE ROLE OF ONTOLOGICAL RESPONSIBILITY INSTITUTES

СОЦІАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ:  РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ОНТОЛОГІЧНОЇ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ